Vi jobbar kontinuerligt med att minska smittspridningen. Läs mer om våra säkerhetsåtgärder här>>.

Varför måste man laga en tand?

Den vanligaste orsaken till att en frisk tand skadas är karies, då måste man ta bort det skadade området och ersätta det med en fyllning annars växer skadan och pulpan (nerven) i tanden kan bli skadad.

Lämna en kommentar