Priser hos Brommatandläkarna

Av taxan nedan framgår pris som innebär den mest förekommande debiteringen på utförd åtgärd. De flesta åtgärder har latituder vilket innebär att priset kan bli något lägre eller något högre beroende på svårighetsgrad eller tidsåtgång.

Vid vissa behandlingar kombineras åtgärder med varandra tex. vid tandhygienistbehandlingar.

Vid undersökning bedöms ditt vårdbehov och vilka behandlingsåtgärder som blir aktuella just för dig därför kan priset variera.

Kostnadsberäkning och behandlingsplan lämnas efter utförd undersökning. Kontakta oss gärna om du har frågor.

Vid uteblivande eller sena återbud mindre än 24 timmar i förväg debiteras tiden enligt tabellen nedan.
Tandhygienistbehandling450 kr
Tandläkarundersökning500 kr
Tandläkarbehandling800 kr
Kombitid Tandläkare och Tandhygienist600 kr
Barn200 kr

Undersökning

KodBenämningReferensprisPris
101Undersökning och diagnostik, tandläkare845 kr895 kr
101Undersökning i samband med tandhygienistbehandling845 kr585 kr
103Akut eller kompletterande undersökning, tandläkare370 kr370 kr
107Omfattande, akut eller kompletterand, tandläkare1 055 kr1 055 kr
108Utredning, undersökning, terapiplanering, tandläkare1 725 kr1 725 kr
111Undersökning och diagnostik, tandhygienist635 kr635 kr
112Undersökning,diagnostik och parodstatus, tandhygienist825 kr825 kr
113Akut / kompletterande undersökning, tandhygienist270 kr270 kr
114Kompletterande parodontalundersökning eller kariesutredning, tandhygienist510 kr510 kr

Röntgen

KodBenämningReferensprisPris
121Röntgen, enskild tand55 kr55 kr
123Röntgen, samtliga tänder, helstatus825 kr825 kr
124Panoramaröntgen590 kr590 kr
127Röntgen, delstatus. 2-6 st bilder195 kr225 kr

Hälsofrämjande åtgärder

KodBenämningReferensprisPris
201Information,instruktion vid risk för karies,tandköttsproblem415 kr435 kr
204Profylaxskena, per skena795 kr795 kr
205Fluorbehandling, polering i samband med undersökning170 kr170 kr
206Fluorbehandling, polering340 kr340 kr
207Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten270 kr320 kr
208Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten500 kr500 kr
209Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten795 kr795 kr

Sjukdomsbehandlande åtgärder

KodBenämningReferensprisPris
301Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattning405 kr405 kr
302Sjukdomsbehandlande åtgärder760 kr760 kr
303Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande1 125 kr1 610 kr
311Information, instruktion vid sjukdom415 kr415 kr
312Uppföljande information vid sjukdom165 kr165 kr
321Ickeoperativ behandling av karies420 kr420 kr
341Behandling av parodontal sjukdom, tandstensavlägsnade, mindre omfattning500 kr500 kr
342Behandling av parodontal sjukdom eller peri-implantit ,tandstensavlägsnande, omfattande1 015 kr1 015 kr
343Särskilt tidskrävande behandling av parodontal sjukdom,peri-implantit, tandstensavlägsnande1 505 kr1 505 kr

Kirurgiska åtgärder

KodBenämningReferensprisPris
401Tanduttagning, en tand1 025 kr1 425 kr
402Tanduttagning, en tand, komplicerad1 690 kr1 990 kr
404Operativt avlägsnande av en eller flera tänder3 120 kr3 620 kr
406Tanduttagning, övertalig tand1 025 kr1 025 kr
407Övrig dentoalveolär kirurgi tex frenulumplastik,separation av del av tand2 055 kr2 295 kr
441Plastik, enklare parodontalkirurgi2 535 kr2 535 kr
442Parodontalkirurgisk behandling vid tre-sex tänder3 585 kr3 585 kr
541Rotspetsoperation3 660 kr3 660 kr
542Rotspetsoperation, ytterligare tand1 030 kr1 030 kr

Rotbehandlingar

KodBenämningReferensprisPris
501Rotfyllning, en kanal3 530 kr3 820 kr
502Rotfyllning, två kanaler4 095 kr4 995 kr
503Rotfyllning, tre kanaler5 135 kr5 935 kr
504Rotfyllning, fyra eller fler kanaler5 600 kr6 100 kr
520Akut endodontisk behandling905 kr905 kr
521Kompliceradkanallokalisation, förkalkade kanaler800 kr800 kr
522Stiftborttagning805 kr805 kr
523Akut endodontisk behandling (annan behandlare)1 170 kr1 170 kr

Bettfysiologiska åtgärder

KodBenämningReferensprisPris
601Bettskena i hård akrylat i överkäken3 530 kr3 820 kr
602Bettskena i hård akrylat i underkäken3 530 kr3 820 kr
301Inslipning av enstaka tand405 kr405 kr
607Bettinslipning för ocklusal stabilisering750 kr750 kr
845Ocklusionskorrigerande bettsinslipning1 935 kr1 935 kr
601Bettskena Torbjörns team3 580 kr4 180 kr
602Bettskena Torbjörns team3 580 kr4 180 kr

Reparativ behandling

KodBenämningReferensprisPris
701Fyllning, en yta, på fram eller hörntand605 kr805 kr
702Fyllning, två ytor, på fram eller hörntand960 kr1160 kr
703Fyllning, tre eller fler ytor, på fram eller hörntand1 145 kr1 345 kr
704Fyllning, en yta, på kindtand775 kr975 kr
705Fyllning, två ytor, på kindtand1 140 kr1 340 kr
706Fyllning, tre eller fler ytor, på kindtand1 515 kr1 715 kr
707Krona i plastfyllningsmaterial1 725 kr2 025 kr
708Stiftförankring vid fyllningsterapi545 kr545 kr
322Stegvis excavering, lagning i två steg1 115 kr1 115 kr

Protetiska ersättningar

KodBenämningReferensprisPris
800Krona,singel,tandtekniskt framställd, metallkeramik5 710 kr6 295 kr
800Helkeramisk ersättning,singel5 710 kr6 595 kr
800Helkeramisk ersättning,singel, oxiderad kärna5 710 kr7 275 kr
801Krona/brostöd ,tandtekniskt framställd,metallkeramik4 395 kr5 770 kr
801Helkeramisk ersättning4 395 kr6 060 kr
801Helkeramisk krona/brostöd, oxiderad kärna4 395 kr6 875 kr
802Pelare, tandtekniskt framställd3 095 kr3 395 kr
803Pelare, klinikframställd1 470 kr1 590 kr
804Hängande broled, metallkeramik2 190 kr2 790 kr
804Hängande broled, helkeramik2 190 kr3 290 kr
804Helkeramiskt hängande broled, oxiderad kärna2 190 kr3 590 kr
805Emaljretinerad ersättning1 750 kr1 910 kr
811Recementering av lossad krona eller fasad550 kr850 kr
811Recementering av porslinsersättning550 kr850 kr
KodBenämningReferensprisPris
822Delprotes för temporärt bruk, en till tre tänder3 680 kr4 060 kr
823Delprotes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder5 110 kr5 565 kr
824Delprotes med gjutet skelett, klammerförankrad10 870 kr11 870 kr
825Omfattande delprotes,gjutet skelett, urtagskronor12 285 kr13 285 kr
827Hel underkäksprotes9 080 kr10 080 kr
828Hel överkäksprotes9 080 kr10 080 kr
829Immediatprotes6 885 kr7 885 kr
KodBenämningReferensprisPris
831Justering av protes370 kr455 kr
832Lagning eller tillsättning av protestand1 240 kr1 540 kr
833Rebasering av protes2 520 kr2 720 kr
834Lagning av protes där avtryck krävs1 945 kr2 245 kr
835Rebasering och lagning av protes2 980 kr3 280 kr
KodBenämningReferensprisPris
845Ocklusionskorrigerande bettinslipning1 870 kr1 870 kr

Implantat ersättningar

KodBenämningReferensprisPris
850Implantatkrona, singel, metallkeramik7 780 kr10 880 kr
852Implantat krona/brostöd, metallkeramik6 000 kr9 290 kr
853Hängande broled vid implantat, metallkeramik2 190 kr2 790 kr
858Distans, skruvretinerad, separat1 155 kr1 500 kr
861Implantatbro i överkäken, fyra fixturer31 440 kr46 440 kr
862Implantatbro i överkäken, fem fixturer33 400 kr48 400 kr
863Implantatbro i överkäken, sex fixturer34 905 kr49 905 kr
KodBenämningReferensprisPris
865Implantatbro i underkäken, fyra fixturer30 435 kr42 435 kr
KodBenämningReferensprisPris
871Täckprotes förankrad på två fixturer17 180 kr22 180 kr
KodBenämningReferensprisPris
880Av- och påmontering av implantatförankrad konstrukion2 090 kr2 090 kr
881Reparation av implantatkonstruktion, mindre1 085 kr1 085 kr
882Av- och återmontring,större omfattning3 185 kr3 185 kr
883Reparation av implantatkonstruktion, tandtekniker5 575 kr5 575 kr

Övriga åtgärder

KodBenämningReferensprisPris
141Studiemodeller620 kr620 kr
161Salivsekretionsmätning570 kr570 kr
921Utbytesåtgärd – krona istället för fyllning på fram eller hörntand1 125 kr6 295 kr
922Utbytesåtgärd – krona istället för fyllning på kindtand1 490 kr6 295 kr
926Utbytesåtgärd – implantatkrona6 585 kr10 880 kr
KodBenämningReferensprisPris
 Tandblekning, en käke1 800 kr
 Tandblekning, en käke + moms2 250 kr
 Tandblekning, båda käkarna3 200 kr
 Tandblekning, båda käkarna + moms3 950 kr
 Estetisk tandvård, fasad i plastmaterial1 700 kr
 Estetisk tandvård, fasad i porslin6 200 kr
 Tandsmycke, fastsättning250 kr
 Recementering av retainer550 kr
 Benskörhetsmätning, Boneprox300 kr

Undersökning

Kod 101
Benämning
Undersökning och diagnostik, tandläkare
Pris (Referenspris)
895 kr (845kr)
Kod 103
Benämning
Akut eller kompletterande undersökning, tandläkare
Pris (Referenspris)
370 kr (370 kr)
Kod 107
Benämning
Omfattande, akut eller kompletterande, tandläkare
Pris (Referenspris)
1 055 kr (1 055 kr)
Kod 108
Benämning
Utredning, undersökning, terapiplanering, tandläkare
Pris (Referenspris)
1 725 kr (1 725 kr)
Kod 111
Benämning
Undersökning och diagnostik, tandhygienist
Pris (Referenspris)
635 kr (635 kr)
Kod 112
Benämning
Undersökning,diagnostik och parodstatus, tandhygienist
Pris (Referenspris)
825 kr (825 kr)
Kod 113
Benämning
Akut / kompletterande undersökning, tandhygienist
Pris (Referenspris)
270 kr (270 kr)
Kod 114
Benämning
Kompletterande parodontalundersökning eller kariesutredning, tandhygienist
Pris (Referenspris)
510 kr (510 kr)

Röntgen

Kod 121
Benämning
Röntgen, enskild tand
Pris (Referenspris)
55 kr (55 kr)
Kod 123
Benämning
Röntgen, samtliga tänder, helstatus
Pris (Referenspris)
825 kr (825 kr)
Kod 124
Benämning
Panoramaröntgen
Pris (Referenspris)
590 kr (590 kr)
Kod 127
Benämning
Röntgen, delstatus. 2-6 st bilder
Pris (Referenspris)
225 kr (195 kr)

Hälsofrämjande åtgärder

Kod 201
Benämning
Information,instruktion vid risk för karies,tandköttsproblem
Pris (Referenspris)
435 kr (415 kr)
Kod 204
Benämning
Profylaxskena, per skena
Pris (Referenspris)
795 kr (795 kr)
Kod 205
Benämning
Fluorbehandling, polering i samband med undersökning
Pris (Referenspris)
170 kr (170 kr)
Kod 206
Benämning
Fluorbehandling, polering
Pris (Referenspris)
340 kr (340 kr)
Kod 207
Benämning
Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten
Pris (Referenspris)
320 kr (270 kr)
Kod 208
Benämning
Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten
Pris (Referenspris)
500 kr (500 kr)
Kod 209
Benämning
Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten
Pris (Referenspris)
795 kr (795 kr)

Sjukdomsbehandlande åtgärder

Kod 301
Benämning
Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattning
Pris (Referenspris)
405 kr (405 kr)
Kod 302
Benämning
Sjukdomsbehandlande åtgärder
Pris (Referenspris)
760 kr (760 kr)
Kod 303
Benämning
Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande
Pris (Referenspris)
1 125 kr (1 610 kr)
Kod 311
Benämning
Information, instruktion vid sjukdom
Pris (Referenspris)
415 kr (415 kr)
Kod 312
Benämning
Uppföljande information vid sjukdom
Pris (Referenspris)
165 kr (165 kr)
Kod 321
Benämning
Ickeoperativ behandling av karies
Pris (Referenspris)
420 kr (420 kr)
Kod 341
Benämning
Behandling av parodontal sjukdom, tandstensavlägsnande, mindre omfattning
Pris (Referenspris)
500 kr (500 kr)
Kod 342
Benämning
Behandling av parodontal sjukdom eller peri-implantit ,tandstensavlägsnande, omfattande
Pris (Referenspris)
1 015 kr (1 015 kr)
Kod 343
Benämning
Särskilt tidskrävande behandling av parodontal sjukdom,peri-implantit, tandstensavlägsnande
Pris (Referenspris)
1 505 kr (1 505 kr)

Kirurgiska åtgärder

Kod 401
Benämning
Tanduttagning, en tand
Pris (Referenspris)
1 025 kr (1 425 kr)
Kod 402
Benämning
Tanduttagning, en tand, komplicerad
Pris (Referenspris)
1 690 kr (1 990 kr)
Kod 404
Benämning
Operativt avlägsnande av en eller flera tänder
Pris (Referenspris)
3 120 kr (3 620 kr)
Kod 406
Benämning
Tanduttagning, övertalig tand
Pris (Referenspris)
1 025 kr (1 025 kr)
Kod 407
Benämning
Övrig dentoalveolär kirurgi tex frenulumplastik,separation av del av tand
Pris (Referenspris)
2 055 kr (2 295 kr)
Kod 441
Benämning
Plastik, enklare parodontalkirurgi
Pris (Referenspris)
2 535 kr (2 535 kr)
Kod 442
Benämning
Parodontalkirurgisk behandling vid tre-sex tänder
Pris (Referenspris)
3 585 kr (3 585 kr)
Kod 541
Benämning
Rotspetsoperation
Pris (Referenspris)
3 660 kr (3 660 kr)
Kod 542
Benämning
Rotspetsoperation, ytterligare tand
Pris (Referenspris)
1 030 kr (1 030 kr)

Rotbehandlingar

Kod 501
Benämning
Rotfyllning, en kanal
Pris (Referenspris)
3 820kr (3 530 kr)
Kod 502
Benämning
Rotfyllning, två kanaler
Pris (Referenspris)
4 995kr (4095 kr)
Kod 503
Benämning
Rotfyllning, tre kanaler
Pris (Referenspris)
5 935 kr (5 135 kr)
Kod 504
Benämning
Rotfyllning, fyra eller fler kanaler
Pris (Referenspris)
6 100 kr (5 600 kr)
Kod 520
Benämning
Akut endodontisk behandling
Pris (Referenspris)
905 kr (905 kr)
Kod 521
Benämning
Kompliceradkanallokalisation, förkalkade kanaler
Pris (Referenspris)
800 kr (800 kr)
Kod 522
Benämning
Stiftborttagning
Pris (Referenspris)
805 kr (805 kr)
Kod 523
Benämning
Akut endodontisk behandling (annan behandlare)
Pris (Referenspris)
1 170 kr (1 170 kr)

Bettfysiologiska åtgärder

Kod 601
Benämning
Bettskena i hård akrylat i överkäken
Pris (Referenspris)
3 820kr (3 530 kr)
Kod 602
Benämning
Bettskena i hård akrylat i underkäken
Pris (Referenspris)
3 820kr (3 530 kr)
Kod 301
Benämning
Inslipning av enstaka tand
Pris (Referenspris)
405 kr (405 kr)
Kod 607
Benämning
Bettinslipning för ocklusal stabilisering
Pris (Referenspris)
750 kr (750 kr)
Kod 845
Benämning
Ocklusionskorrigerande bettsinslipning
Pris (Referenspris)
1 935 kr (1 935 kr)
Kod 601
Benämning
Bettskena Torbjörns team
Pris (Referenspris)
4 180 kr (3 580 kr)
Kod 602
Benämning
Bettskena Torbjörns team
Pris (Referenspris)
4 180 kr (3 580 kr)

Reparativ behandling

Kod 701
Benämning
Fyllning, en yta, på fram eller hörntand
Pris (Referenspris)
805 kr (605 kr)
Kod 702
Benämning
Fyllning, två ytor, på fram eller hörntand
Pris (Referenspris)
1 160 kr (960 kr)
Kod 703
Benämning
Fyllning, tre eller fler ytor, på fram eller hörntand
Pris (Referenspris)
1 345 kr (1 145 kr)
Kod 704
Benämning
Fyllning, en yta, på kindtand
Pris (Referenspris)
975 kr (775 kr)
Kod 705
Benämning
Fyllning, två ytor, på kindtand
Pris (Referenspris)
1 340 kr (1 140 kr)
Kod 706
Benämning
Fyllning, tre eller fler ytor, på kindtand
Pris (Referenspris)
1 715 kr (1 515 kr)
Kod 707
Benämning
Krona i plastfyllningsmaterial
Pris (Referenspris)
2 025 kr (1 725 kr)
Kod 708
Benämning
Stiftförankring vid fyllningsterapi
Pris (Referenspris)
545 kr (545 kr)
Kod 322
Benämning
Stegvis excavering, lagning i två steg
Pris (Referenspris)
1 115kr (1 115 kr)

Protetiska ersättningar

Kod 800
Benämning
Krona,singel,tandtekniskt framställd, metallkeramik
Pris (Referenspris)
6 295 kr (5 710 kr)
Kod 800
Benämning
Helkeramisk ersättning,singel
Pris (Referenspris)
6 295 kr (5 710 kr)
Kod 800
Benämning
Helkeramisk ersättning,singel, oxiderad kärna
Pris (Referenspris)
7 275 kr (5 710 kr)
Kod 801
Benämning
Krona/brostöd ,tandtekniskt framställd,metallkeramik
Pris (Referenspris)
5 770kr (4 395 kr)
Kod 801
Benämning
Helkeramisk ersättning
Pris (Referenspris)
6 060 kr (4 395 kr)
Kod 801
Benämning
Helkeramisk krona/brostöd, oxiderad kärna
Pris (Referenspris)
6 875kr (4 395 kr)
Kod 802
Benämning
Pelare, tandtekniskt framställd
Pris (Referenspris)
3 395 kr (3 095 kr)
Kod 803
Benämning
Pelare, klinikframställd
Pris (Referenspris)
1 590 kr (1 470 kr)
Kod 804
Benämning
Hängande broled, metallkeramik
Pris (Referenspris)
2 790 kr (2 190 kr)
Kod 804
Benämning
Hängande broled, helkeramik
Pris (Referenspris)
3 290 kr (2 190 kr)
Kod 804
Benämning
Helkeramiskt hängande broled, oxiderad kärna
Pris (Referenspris)
3 590 kr (2 190 kr)
Kod 805
Benämning
Emaljretinerad ersättning
Pris (Referenspris)
1 910 kr (1 750 kr)
Kod 811
Benämning
Recementering av lossad krona eller fasad
Pris (Referenspris)
850 kr (550 kr)
Kod 811
Benämning
Recementering av porslinsersättning
Pris (Referenspris)
850 kr (550 kr)
Kod 822
Benämning
Delprotes för temporärt bruk, en till tre tänder
Pris (Referenspris)
4 060 kr (3 680 kr)
Kod 823
Benämning
Delprotes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder
Pris (Referenspris)
5 565 kr (5 110 kr)
Kod 824
Benämning
Delprotes med gjutet skelett, klammerförankrad
Pris (Referenspris)
11 870 kr (10 870 kr)
Kod 825
Benämning
Omfattande delprotes,gjutet skelett, urtagskronor
Pris (Referenspris)
13 285 kr (12 285 kr)
Kod 827
Benämning
Hel underkäksprotes
Pris (Referenspris)
10 080 kr (9 080 kr)
Kod 828
Benämning
Hel överkäksprotes
Pris (Referenspris)
10 080 kr (9 080 kr)
Kod 829
Benämning
Immediatprotes
Pris (Referenspris)
7 885 kr (6 885 kr)
Kod 831
Benämning
Justering av protes
Pris (Referenspris)
455 kr (370 kr)
Kod 832
Benämning
Lagning eller tillsättning av protestand
Pris (Referenspris)
1 540 kr (1 240 kr)
Kod 833
Benämning
Rebasering av protes
Pris (Referenspris)
2 720 kr (2 520 kr)
Kod 834
Benämning
Rebasering av protes
Pris (Referenspris)
2 245 kr (1 945 kr)
Kod 835
Benämning
Rebasering och lagning av protes
Pris (Referenspris)
3 280 kr (2 980 kr)
Kod 845
Benämning
Ocklusionskorrigerande bettinslipning
Pris (Referenspris)
1 870 kr (1 870 kr)

Implantat ersättningar

Kod 850
Benämning
Implantatkrona, singel, metallkeramik
Pris (Referenspris)
10 880 kr (7 780 kr)
Kod 852
Benämning
Implantat krona/brostöd, metallkeramik
Pris (Referenspris)
9 290 kr (6 000 kr)
Kod 853
Benämning
Hängande broled vid implantat, metallkeramik
Pris (Referenspris)
2 790 kr (2 190 kr)
Kod 858
Benämning
Distans, skruvretinerad, separat
Pris (Referenspris)
1 500 kr (1 155 kr)
Kod 861
Benämning
Implantatbro i överkäken, fyra fixturer
Pris (Referenspris)
46 440 kr (31 440 kr)
Kod 862
Benämning
Implantatbro i överkäken, fem fixturer
Pris (Referenspris)
48 400 kr (33 400 kr)
Kod 863
Benämning
Implantatbro i överkäken, sex fixturer
Pris (Referenspris)
49 905 kr (34 905 kr)
Kod 865
Benämning
Implantatbro i underkäken, fyra fixturer
Pris (Referenspris)
42 435kr (30 435 kr)
Kod 871
Benämning
Täckprotes förankrad på två fixturer
Pris (Referenspris)
22 180 kr (17 180 kr)
Kod 880
Benämning
Av- och påmontering av implantatförankrad konstrukion
Pris (Referenspris)
2 090 kr (2 090 kr)
Kod 881
Benämning
Reparation av implantatkonstruktion, mindre
Pris (Referenspris)
1 085 kr (1 085 kr)
Kod 882
Benämning
Av- och återmontring,större omfattning
Pris (Referenspris)
3 185 kr (3 185 kr)
Kod 883
Benämning
Reparation av implantatkonstruktion, tandtekniker
Pris (Referenspris)
5 575 kr (5 575 kr)

Övriga åtgärder

Kod 141
Benämning
Studiemodeller
Pris (Referenspris)
620 kr (620 kr)
Kod 161
Benämning
Salivsekretionsmätning
Pris (Referenspris)
570 kr (570 kr)
Kod 921
Benämning
Utbytesåtgärd – krona istället för fyllning på fram eller hörntand
Pris (Referenspris)
6 295 kr (1 125 kr)
Kod 922
Benämning
Utbytesåtgärd – krona istället för fyllning på kindtand
Pris (Referenspris)
6 295 kr (1 490 kr)
Kod 926
Benämning
Utbytesåtgärd – implantatkrona
Pris (Referenspris)
10 880 kr (6 585 kr)
 
Benämning
Tandblekning, en käke
Pris
1 800 kr
 
Benämning
Tandblekning, en käke + moms
Pris
2 250 kr
 
Benämning
Tandblekning, båda käkarna
Pris
3 200 kr
 
Benämning
Tandblekning, båda käkarna + moms
Pris
3 950 kr
 
Benämning
Estetisk tandvård, fasad i plastmaterial
Pris
1 700 kr
 
Benämning
Estetisk tandvård, fasad i porslin
Pris
6 200 kr
 
Benämning
Tandsmycke, fastsättning
Pris
250 kr
 
Benämning
Recementering av retainer
Pris
550 kr
 
Benämning
Benskörhetsmätning, Boneprox
Pris
300 kr