Vi jobbar kontinuerligt med att minska smittspridningen. Läs mer om våra säkerhetsåtgärder här>>.

Priser hos Brommatandläkarna

Av taxan nedan framgår pris som innebär den mest förekommande debiteringen på utförd åtgärd. De flesta åtgärder har latituder vilket innebär att priset kan bli något lägre eller något högre beroende på svårighetsgrad eller tidsåtgång.

Vid vissa behandlingar kombineras åtgärder med varandra tex. vid tandhygienistbehandlingar.

Vid undersökning bedöms ditt vårdbehov och vilka behandlingsåtgärder som blir aktuella just för dig därför kan priset variera.

Kostnadsberäkning och behandlingsplan lämnas efter utförd undersökning. Kontakta oss gärna om du har frågor.

Vid uteblivande eller sena återbud mindre än 24 timmar i förväg debiteras tiden enligt tabellen nedan.
Tandhygienistbehandling450 kr
Tandläkarundersökning500 kr
Tandläkarbehandling800 kr
Kombitid Tandläkare och Tandhygienist600 kr
Barn200 kr

Undersökning

KodBenämningReferensprisPris
101Undersökning och diagnostik, tandläkare885 kr915 kr
101Undersökning av ny patient- tandläkare885 kr1 215 kr
101Undersökning i samband med tandhygienistbehandling885 kr605 kr
103Akut eller kompletterande undersökning, tandläkare385 kr390 kr
107Omfattande, akut eller kompletterand, tandläkare1 090 kr1 090 kr
108Utredning, undersökning, terapiplanering, tandläkare1 775 kr1 775 kr
111Undersökning och diagnostik, tandhygienist675 kr675 kr
112Undersökning,diagnostik och parodstatus, tandhygienist875 kr875 kr
113Akut / kompletterande undersökning, tandhygienist285 kr285 kr
114Kompletterande parodontalundersökning eller kariesutredning, tandhygienist535 kr535 kr

Röntgen

KodBenämningReferensprisPris
121Röntgen, enskild tand60 kr65 kr
123Röntgen, samtliga tänder, helstatus835 kr1 040 kr
124Panoramaröntgen540 kr595 kr
127Röntgen, delstatus. 2-6 st bilder200 kr230 kr

Hälsofrämjande åtgärder

KodBenämningReferensprisPris
201Information,instruktion vid risk för karies,tandköttsproblem440 kr440 kr
205Fluorbehandling, polering i samband med undersökning180 kr180 kr
206Fluorbehandling, polering360 kr360 kr
207Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten285 kr285 kr
208Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten545 kr545 kr

Sjukdomsbehandlande åtgärder

KodBenämningReferensprisPris
301Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattning420 kr420 kr
302Sjukdomsbehandlande åtgärder785 kr785 kr
303Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande1 160 kr1 660 kr
311Information, instruktion vid sjukdom440 kr440 kr
312Uppföljande information vid sjukdom175 kr175 kr
321Ickeoperativ behandling av karies440 kr430 kr
341Behandling av parodontal sjukdom, tandstensavlägsnade, mindre omfattning545 kr545 kr
342Behandling av parodontal sjukdom eller peri-implantit ,tandstensavlägsnande, omfattande1 055 kr1 055 kr
343Särskilt tidskrävande behandling av parodontal sjukdom,peri-implantit, tandstensavlägsnande1 595 kr1 595 kr

Kirurgiska åtgärder

KodBenämningReferensprisPris
401Tanduttagning, en tand1 055 kr1 455 kr
402Tanduttagning, en tand, komplicerad1 570 kr2 015 kr
404Operativt avlägsnande av en eller flera tänder3 220 kr3 720 kr
407Övrig dentoalveolär kirurgi tex frenulumplastik,separation av del av tand2 225 kr2 425 kr

Rotbehandlingar

KodBenämningReferensprisPris
501Rotfyllning, en kanal3 505 kr3 930 kr
502Rotfyllning, två kanaler4 225 kr5 125 kr
503Rotfyllning, tre kanaler5 300 kr6 100 kr
504Rotfyllning, fyra eller fler kanaler5 780 kr6 280 kr
520Akut endodontisk behandling - extern patient935 kr935 kr
521Akut trepanation825 kr825 kr
522Komplicerad kanallokalisation830 kr830 kr
523Stiftborttagning1 210 kr1 210 kr

Bettfysiologiska åtgärder

KodBenämningReferensprisPris
601Bettskena i hård akrylat i överkäken3 530 kr3 820 kr
602Bettskena i hård akrylat i underkäken3 530 kr3 820 kr
301Inslipning av enstaka tand405 kr405 kr
607Bettinslipning för ocklusal stabilisering750 kr750 kr
845Ocklusionskorrigerande bettsinslipning1 935 kr1 935 kr
103Bettfysiologisk utredning385 kr390 kr
107Bettfysiologisk utredning - omfattande1 090 kr1 090kr
311Information bettskena440 kr440 kr

Reparativ behandling

KodBenämningReferensprisPris
701Fyllning, en yta, på fram eller hörntand625 kr825 kr
702Fyllning, två ytor, på fram eller hörntand990 kr1 190 kr
703Fyllning, tre eller fler ytor, på fram eller hörntand1 215 kr1 415 kr
704Fyllning, en yta, på kindtand800 kr1 000 kr
705Fyllning, två ytor, på kindtand1 175 kr1 395 kr
706Fyllning, tre eller fler ytor, på kindtand1 565 kr1 765 kr
707Krona i plastfyllningsmaterial1 780 kr2 080 kr
322Stegvis excavering, lagning i två steg1 155 kr1 155 kr

Protetiska ersättningar

KodBenämningReferensprisPris
800Krona,singel,tandtekniskt framställd, metallkeramik5 910 kr6 770 kr
800Helkeramisk ersättning,singel5 910 kr6 970 kr
801Krona/brostöd ,tandtekniskt framställd,metallkeramik4 590 kr5 890 kr
801Helkeramisk ersättning4 590kr6 180 kr
802Pelare, tandtekniskt framställd3 240 kr3 525 kr
803Pelare, klinikframställd1 555 kr1 640 kr
804Hängande broled, metallkeramik2 250 kr2 835 kr
804Hängande broled, helkeramik2 250 kr2 835 kr
805Emaljretinerad ersättning1 925 kr2 300 kr
811Recementering av lossad krona eller fasad595 kr895 kr
811Recementering av porslinsersättning595 kr1 085 kr
KodBenämningReferensprisPris
822Delprotes för temporärt bruk, en till tre tänder3 755 kr4 155 kr
823Delprotes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder5 285 kr5 690 kr
824Delprotes med gjutet skelett, klammerförankrad11 200 kr12 095 kr
825Omfattande delprotes,gjutet skelett, urtagskronor12 675 kr13 540 kr
827Hel underkäksprotes9 510 kr10 195 kr
828Hel överkäksprotes9 510 kr10 195 kr
831Justering av protes385 kr495 kr
832Lagning eller tillsättning av protestand1 285 kr1 585 kr
833Rebasering av protes2 625 kr2 925 kr
834Lagning av protes där avtryck krävs2 000 kr2 325 kr
835Rebasering och lagning av protes3 115 kr3 315 kr

Implantat ersättningar

KodBenämningReferensprisPris
850Implantatkrona, singel, metallkeramik8 310 kr11 085 kr
852Implantat krona/brostöd, metallkeramik6 445 kr9 355 kr
853Hängande broled vid implantat, metallkeramik2 250 kr2 835 kr
858Distans, skruvretinerad, separat1 295 kr1 630 kr
861Implantatbro i överkäken, fyra fixturer32 535 kr47 535 kr
862Implantatbro i överkäken, fem fixturer34 545 kr49 545 kr
863Implantatbro i överkäken, sex fixturer36 095 kr51 095kr
865Implantatbro i underkäken, fyra fixturer31 470 kr43 470 kr
881Reparation av implantatkonstruktion, mindre1 140 kr1 140 kr
883Reparation av implantatkonstruktion, tandtekniker3 075 kr3 075 kr
893Avmontering implantat 1-3 st1 100 kr-
894Återmontering implantat 1-3 st1 155 kr-
895Avmontering implantat 4 eller fler1 455 kr-
896Återmontering implantat 4 eller fler1 565 kr-
926Utbytesåtgärd implantat6 840 kr10 955 kr

Övriga åtgärder

KodBenämningReferensprisPris
141Studiemodeller605 kr620 kr
161Salivsekretionsmätning640 kr640 kr
 Tandblekning, en käke1 800 kr
 Tandblekning, en käke + moms2 250 kr
 Tandblekning, båda käkarna3 200 kr
 Tandblekning, båda käkarna + moms3 950 kr

Undersökning

Kod 101
Benämning
Undersökning och diagnostik, tandläkare
Pris (Referenspris)
915 kr (885kr)
Kod 101
Benämning
Undersökning av ny patient- tandläkare
Pris (Referenspris)
1 215 kr (885kr)
Kod 101
Benämning
Undersökning i samband med tandhygienistbehandling
Pris (Referenspris)
605 kr (885kr)
Kod 103
Benämning
Akut eller kompletterande undersökning, tandläkare
Pris (Referenspris)
390 kr (385 kr)
Kod 107
Benämning
Omfattande, akut eller kompletterande, tandläkare
Pris (Referenspris)
1 090 kr (1 090 kr)
Kod 108
Benämning
Utredning, undersökning, terapiplanering, tandläkare
Pris (Referenspris)
1 775 kr (1 775 kr)
Kod 111
Benämning
Undersökning och diagnostik, tandhygienist
Pris (Referenspris)
675 kr (675 kr)
Kod 112
Benämning
Undersökning, diagnostik och parodstatus, tandhygienist
Pris (Referenspris)
875 kr (875 kr)
Kod 113
Benämning
Akut / kompletterande undersökning, tandhygienist
Pris (Referenspris)
285 kr (285 kr)
Kod 114
Benämning
Kompletterande parodontalundersökning eller kariesutredning, tandhygienist
Pris (Referenspris)
535 kr (535 kr)

Röntgen

Kod 121
Benämning
Röntgen, enskild tand
Pris (Referenspris)
65 kr (60 kr)
Kod 123
Benämning
Röntgen, samtliga tänder, helstatus
Pris (Referenspris)
1 040 kr (835 kr)
Kod 124
Benämning
Panoramaröntgen
Pris (Referenspris)
595 kr (540 kr)
Kod 127
Benämning
Röntgen, delstatus. 2-6 st bilder
Pris (Referenspris)
230 kr (200 kr)

Hälsofrämjande åtgärder

Kod 201
Benämning
Information,instruktion vid risk för karies,tandköttsproblem
Pris (Referenspris)
440 kr (440 kr)
Kod 205
Benämning
Fluorbehandling, polering i samband med undersökning
Pris (Referenspris)
180 kr (180 kr)
Kod 206
Benämning
Fluorbehandling, polering
Pris (Referenspris)
360 kr (360 kr)
Kod 207
Benämning
Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten
Pris (Referenspris)
285 kr (285 kr)
Kod 208
Benämning
Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten
Pris (Referenspris)
545 kr (545 kr)

Sjukdomsbehandlande åtgärder

Kod 301
Benämning
Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattning
Pris (Referenspris)
420 kr (420 kr)
Kod 302
Benämning
Sjukdomsbehandlande åtgärder
Pris (Referenspris)
785 kr (785 kr)
Kod 303
Benämning
Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande
Pris (Referenspris)
1 660 kr (1 160 kr)
Kod 311
Benämning
Information, instruktion vid sjukdom
Pris (Referenspris)
440 kr (440 kr)
Kod 312
Benämning
Uppföljande information vid sjukdom
Pris (Referenspris)
175 kr (175 kr)
Kod 321
Benämning
Ickeoperativ behandling av karies
Pris (Referenspris)
430 kr (440 kr)
Kod 341
Benämning
Behandling av parodontal sjukdom, tandstensavlägsnande, mindre omfattning
Pris (Referenspris)
545 kr (545 kr)
Kod 342
Benämning
Behandling av parodontal sjukdom eller peri-implantit ,tandstensavlägsnande, omfattande
Pris (Referenspris)
1 055 kr (1 055 kr)
Kod 343
Benämning
Särskilt tidskrävande behandling av parodontal sjukdom,peri-implantit, tandstensavlägsnande
Pris (Referenspris)
1 595 kr (1 595 kr)

Kirurgiska åtgärder

Kod 401
Benämning
Tanduttagning, en tand
Pris (Referenspris)
1 455 kr (1 055 kr)
Kod 402
Benämning
Tanduttagning, en tand, komplicerad
Pris (Referenspris)
2 015 kr (1 570 kr)
Kod 404
Benämning
Operativt avlägsnande av en eller flera tänder
Pris (Referenspris)
3 720 kr (3 220 kr)
Kod 407
Benämning
Övrig dentoalveolär kirurgi tex frenulumplastik,separation av del av tand
Pris (Referenspris)
2 425 kr (2 125 kr)

Rotbehandlingar

Kod 501
Benämning
Rotfyllning, en kanal
Pris (Referenspris)
3 930kr (3 505 kr)
Kod 502
Benämning
Rotfyllning, två kanaler
Pris (Referenspris)
5 125kr (4 225 kr)
Kod 503
Benämning
Rotfyllning, tre kanaler
Pris (Referenspris)
6 100 kr (5 300 kr)
Kod 504
Benämning
Rotfyllning, fyra eller fler kanaler
Pris (Referenspris)
6 280 kr (5 780 kr)
Kod 520
Benämning
Akut endodontisk behandling - extern patient
Pris (Referenspris)
935 kr (935 kr)
Kod 521
Benämning
Akut trepanation
Pris (Referenspris)
825 kr (825 kr)
Kod 522
Benämning
Komplicerad kanallokalisation
Pris (Referenspris)
830 kr (830 kr)
Kod 523
Benämning
Stiftborttagning
Pris (Referenspris)
1 210 kr (1 210 kr)

Bettfysiologiska åtgärder

Kod 601
Benämning
Bettskena i hård akrylat i överkäken
Pris (Referenspris)
4 265kr (3 615 kr)
Kod 602
Benämning
Bettskena i hård akrylat i underkäken
Pris (Referenspris)
4 265kr (3 615 kr)
Kod 301
Benämning
Inslipning av enstaka tand, justering bettskena
Pris (Referenspris)
420 kr (420 kr)
Kod 607
Benämning
Bettinslipning för ocklusal stabilisering
Pris (Referenspris)
770 kr (770 kr)
Kod 845
Benämning
Ocklusionskorrigerande bettsinslipning
Pris (Referenspris)
1 990 kr (1 990 kr)
Kod 103
Benämning
Bettfysiologisk utredning
Pris (Referenspris)
390 kr (385 kr)
Kod 107
Benämning
Bettfysiologisk utredning - omfattande
Pris (Referenspris)
1 090 kr (1 090 kr)
Kod 311
Benämning
Information bettskena
Pris (Referenspris)
440 kr (440 kr)

Reparativ behandling

Kod 701
Benämning
Fyllning, en yta, på fram eller hörntand
Pris (Referenspris)
825 kr (625 kr)
Kod 702
Benämning
Fyllning, två ytor, på fram eller hörntand
Pris (Referenspris)
1 190 kr (990 kr)
Kod 703
Benämning
Fyllning, tre eller fler ytor, på fram eller hörntand
Pris (Referenspris)
1 415 kr (1 215 kr)
Kod 704
Benämning
Fyllning, en yta, på kindtand
Pris (Referenspris)
1 000 kr (800 kr)
Kod 705
Benämning
Fyllning, två ytor, på kindtand
Pris (Referenspris)
1 395 kr (1 175 kr)
Kod 706
Benämning
Fyllning, tre eller fler ytor, på kindtand
Pris (Referenspris)
1 765 kr (1 565 kr)
Kod 707
Benämning
Krona i plastfyllningsmaterial
Pris (Referenspris)
2 080 kr (1 780 kr)
Kod 322
Benämning
Stegvis excavering, lagning i två steg
Pris (Referenspris)
1 155 kr (1 155 kr)

Protetiska ersättningar

Kod 800
Benämning
Krona,singel,tandtekniskt framställd, metallkeramik
Pris (Referenspris)
6 770 kr (5 910 kr)
Kod 800
Benämning
Helkeramisk ersättning,singel
Pris (Referenspris)
6 970 kr (5 910 kr)
Kod 801
Benämning
Krona/brostöd ,tandtekniskt framställd,metallkeramik
Pris (Referenspris)
5 890kr (4 590 kr)
Kod 801
Benämning
Helkeramisk ersättning
Pris (Referenspris)
6 180 kr (4 590 kr)
Kod 802
Benämning
Pelare, tandtekniskt framställd
Pris (Referenspris)
3 525 kr (3 240 kr)
Kod 803
Benämning
Pelare, klinikframställd
Pris (Referenspris)
1 640 kr (1 555 kr)
Kod 804
Benämning
Hängande broled, metallkeramik
Pris (Referenspris)
2 835 kr (2 250 kr)
Kod 804
Benämning
Hängande broled, helkeramik
Pris (Referenspris)
2 835 kr (2 250 kr)
Kod 805
Benämning
Emaljretinerad ersättning
Pris (Referenspris)
2 300 kr (1 925 kr)
Kod 811
Benämning
Recementering av lossad krona eller fasad
Pris (Referenspris)
895 kr (595 kr)
Kod 811
Benämning
Recementering av porslinsersättning
Pris (Referenspris)
1 085 kr (595 kr)
Kod 822
Benämning
Delprotes för temporärt bruk, en till tre tänder
Pris (Referenspris)
4 155 kr (3 755 kr)
Kod 823
Benämning
Delprotes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder
Pris (Referenspris)
5 690 kr (5 285 kr)
Kod 824
Benämning
Delprotes med gjutet skelett, klammerförankrad
Pris (Referenspris)
12 095 kr (11 200 kr)
Kod 825
Benämning
Omfattande delprotes,gjutet skelett, urtagskronor
Pris (Referenspris)
13 540 kr (12 675 kr)
Kod 827
Benämning
Hel underkäksprotes
Pris (Referenspris)
10 195 kr (9 510 kr)
Kod 828
Benämning
Hel överkäksprotes
Pris (Referenspris)
10 195 kr (9 510 kr)
Kod 831
Benämning
Justering av protes
Pris (Referenspris)
495 kr (385 kr)
Kod 832
Benämning
Lagning eller tillsättning av protestand
Pris (Referenspris)
1 585 kr (1 285 kr)
Kod 833
Benämning
Rebasering av protes
Pris (Referenspris)
2 925 kr (2 625 kr)
Kod 834
Benämning
Rebasering av protes
Pris (Referenspris)
2 325 kr (2 000 kr)
Kod 835
Benämning
Rebasering och lagning av protes
Pris (Referenspris)
3 315 kr (3 115 kr)

Implantat ersättningar

Kod 850
Benämning
Implantatkrona, singel, metallkeramik
Pris (Referenspris)
10 880 kr (7 780 kr)
Kod 852
Benämning
Implantat krona/brostöd, metallkeramik
Pris (Referenspris)
9 290 kr (6 000 kr)
Kod 853
Benämning
Hängande broled vid implantat, metallkeramik
Pris (Referenspris)
2 790 kr (2 190 kr)
Kod 858
Benämning
Distans, skruvretinerad, separat
Pris (Referenspris)
1 500 kr (1 155 kr)
Kod 861
Benämning
Implantatbro i överkäken, fyra fixturer
Pris (Referenspris)
46 440 kr (31 440 kr)
Kod 862
Benämning
Implantatbro i överkäken, fem fixturer
Pris (Referenspris)
48 400 kr (33 400 kr)
Kod 863
Benämning
Implantatbro i överkäken, sex fixturer
Pris (Referenspris)
49 905 kr (34 905 kr)
Kod 865
Benämning
Implantatbro i underkäken, fyra fixturer
Pris (Referenspris)
42 435kr (30 435 kr)
Kod 881
Benämning
Reparation av implantatkonstruktion, mindre
Pris (Referenspris)
1 085 kr (1 085 kr)
Kod 883
Benämning
Reparation av implantatkonstruktion, tandtekniker
Pris (Referenspris)
5 575 kr (5 575 kr)
Kod 893
Benämning
Avmontering implantat 1-3 st
Pris (Referenspris)
(1 100 kr)
Kod 894
Benämning
Återmontering implantat 1-3 st
Pris (Referenspris)
 (1 155 kr)
Kod 895
Benämning
Avmontering implantat 4 eller fler
Pris (Referenspris)
(1 455 kr)
Kod 896
Benämning
Återmontering implantat 4 eller fler
Pris (Referenspris)
(1 565 kr)
Kod 926
Benämning
Utbytesåtgärd implantat
Pris (Referenspris)
 10 955 kr (6 840 kr)

Övriga åtgärder

Kod 141
Benämning
Studiemodeller
Pris (Referenspris)
620 kr (605 kr)
Kod 161
Benämning
Salivsekretionsmätning
Pris (Referenspris)
640 kr (640 kr)
 
Benämning
Tandblekning, en käke
Pris
1 800 kr
 
Benämning
Tandblekning, en käke + moms
Pris
2 250 kr
 
Benämning
Tandblekning, båda käkarna
Pris
3 200 kr
 
Benämning
Tandblekning, båda käkarna + moms
Pris
3 950 kr