Ring och boka tid idag på 08 - 25 50 80 | info@brommatandlakarna.se

Ring och boka tid idag på 08 - 25 50 80 | info@brommatandlakarna.se

Priser hos Brommatandläkarna

Av taxan nedan framgår pris som innebär den mest förekommande debiteringen på utförd åtgärd. De flesta åtgärder har latituder vilket innebär att priset kan bli något lägre eller något högre beroende på svårighetsgrad eller tidsåtgång.

Vid vissa behandlingar kombineras åtgärder med varandra tex. vid tandhygienistbehandlingar.

Vid undersökning bedöms ditt vårdbehov och vilka behandlingsåtgärder som blir aktuella just för dig därför kan priset variera.

Kostnadsberäkning och behandlingsplan lämnas efter utförd undersökning. Kontakta oss gärna om du har frågor.

Vid uteblivande eller sena återbud mindre än 24 timmar blir vi tvungna  att debitera tiden.

450:- tandhygienistbehandling
500:- tandläkarundersökning
800:- tandläkarbehandling
600:- kombitid tandhygienist + tandläkare
200:- barn

Undersökning

KodBenämningReferensprisPris
101Undersökning och diagnostik, tandläkare845 kr895 kr
101Undersökning i samband med tandhygienistbehandling845 kr585 kr
103Akut eller kompletterande undersökning, tandläkare370 kr370 kr
107Omfattande, akut eller kompletterand, tandläkare1 055 kr1 055 kr
108Utredning, undersökning, terapiplanering, tandläkare1 725 kr1 725 kr
111Undersökning och diagnostik, tandhygienist635 kr635 kr
112Undersökning,diagnostik och parodstatus, tandhygienist825 kr825 kr
113Akut / kompletterande undersökning, tandhygienist270 kr270 kr
114Kompletterande parodontalundersökning eller kariesutredning, tandhygienist510 kr510 kr

Röntgen

KodBenämningReferensprisPris
121Röntgen, enskild tand55 kr55 kr
123Röntgen, samtliga tänder, helstatus825 kr825 kr
124Panoramaröntgen590 kr590 kr
127Röntgen, delstatus. 2-6 st bilder195 kr225 kr

Hälsofrämjande åtgärder

KodBenämningReferensprisPris
201Information,instruktion vid risk för karies,tandköttsproblem415 kr435 kr
204Profylaxskena, per skena795 kr795 kr
205Fluorbehandling, polering i samband med undersökning170 kr170 kr
206Fluorbehandling, polering340 kr340 kr
207Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten270 kr320 kr
208Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten500 kr500 kr
209Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten795 kr795 kr
113Akut / kompletterande undersökning, tandhygienist270 kr270 kr

Sjukdomsbehandlande åtgärder

KodBenämningReferensprisPris
301Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattning405 kr405 kr
302Sjukdomsbehandlande åtgärder760 kr760 kr
303Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande1 125 kr1 610 kr
311Information, instruktion vid sjukdom415 kr415 kr
312Uppföljande information vid sjukdom165 kr165 kr
321Ickeoperativ behandling av karies420 kr420 kr
341Behandling av parodontal sjukdom, tandstensavlägsnade, mindre omfattning500 kr500 kr
342Behandling av parodontal sjukdom eller peri-implantit ,tandstensavlägsnande, omfattande1 015 kr1 015 kr
343Särskilt tidskrävande behandling av parodontal sjukdom,peri-implantit, tandstensavlägsnande1 505 kr1 505 kr

Kirurgiska åtgärder

KodBenämningReferensprisPris
401Tanduttagning, en tand1 025 kr1 425 kr
402Tanduttagning, en tand, komplicerad1 690 kr1 990 kr
404Operativt avlägsnande av en eller flera tänder3 120 kr3 620 kr
406Tanduttagning, övertalig tand1 025 kr1 025 kr
407Övrig dentoalveolär kirurgi tex frenulumplastik,separation av del av tand2 055 kr2 295 kr
441Plastik, enklare parodontalkirurgi2 535 kr2 535 kr
442Parodontalkirurgisk behandling vid tre-sex tänder3 585 kr3 585 kr
541Rotspetsoperation3 660 kr3 660 kr
542Rotspetsoperation, ytterligare tand1 030 kr1 030 kr

Rotbehandlingar

KodBenämningReferensprisPris
501Rotfyllning, en kanal3 530 kr3 820 kr
502Rotfyllning, två kanaler4 095 kr4 995 kr
503Rotfyllning, tre kanaler5 135 kr5 935 kr
504Rotfyllning, fyra eller fler kanaler5 600 kr6 100 kr
520Akut endodontisk behandling905 kr905 kr
521Kompliceradkanallokalisation, förkalkade kanaler800 kr800 kr
522Stiftborttagning805 kr805 kr
523Akut endodontisk behandling (annan behandlare)1 170 kr1 170 kr

Bettfysiologiska åtgärder

KodBenämningReferensprisPris
601Bettskena i hård akrylat i överkäken3 530 kr3 820 kr
602Bettskena i hård akrylat i underkäken3 530 kr3 820 kr
301Inslipning av enstaka tand405 kr405 kr
607Bettinslipning för ocklusal stabilisering750 kr750 kr
845Ocklusionskorrigerande bettsinslipning1 935 kr1 935 kr
601Bettskena Torbjörns team3 580 kr4 180 kr
602Bettskena Torbjörns team3 580 kr4 180 kr

Reparativ behandling

KodBenämningReferensprisPris
701Fyllning, en yta, på fram eller hörntand605 kr805 kr
702Fyllning, två ytor, på fram eller hörntand960 kr1160 kr
703Fyllning, tre eller fler ytor, på fram eller hörntand1 145 kr1 345 kr
704Fyllning, en yta, på kindtand775 kr975 kr
705Fyllning, två ytor, på kindtand1 140 kr1 340 kr
706Fyllning, tre eller fler ytor, på kindtand1 515 kr1 715 kr
707Krona i plastfyllningsmaterial1 725 kr2 025 kr
708Stiftförankring vid fyllningsterapi545 kr545 kr
322Stegvis excavering, lagning i två steg1 115 kr1 115 kr

Protetiska ersättningar

KodBenämningReferensprisPris
800Krona,singel,tandtekniskt framställd, metallkeramik5 710 kr6 295 kr
800Helkeramisk ersättning,singel5 710 kr6 595 kr
800Helkeramisk ersättning,singel, oxiderad kärna5 710 kr7 275 kr
801Krona/brostöd ,tandtekniskt framställd,metallkeramik4 395 kr5 770 kr
801Helkeramisk ersättning4 395 kr6 060 kr
801Helkeramisk krona/brostöd, oxiderad kärna4 395 kr6 875 kr
802Pelare, tandtekniskt framställd3 095 kr3 395 kr
803Pelare, klinikframställd1 470 kr1 590 kr
804Hängande broled, metallkeramik2 190 kr2 790 kr
804Hängande broled, helkeramik2 190 kr3 290 kr
804Helkeramiskt hängande broled, oxiderad kärna2 190 kr3 590 kr
805Emaljretinerad ersättning1 750 kr1 910 kr
811Recementering av lossad krona eller fasad550 kr850 kr
811Recementering av porslinsersättning550 kr850 kr
KodBenämningReferensprisPris
822Delprotes för temporärt bruk, en till tre tänder3 680 kr4 060 kr
823Delprotes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder5 110 kr5 565 kr
824Delprotes med gjutet skelett, klammerförankrad10 870 kr11 870 kr
825Omfattande delprotes,gjutet skelett, urtagskronor12 285 kr13 285 kr
827Hel underkäksprotes9 080 kr10 080 kr
828Hel överkäksprotes9 080 kr10 080 kr
829Immediatprotes6 885 kr7 885 kr
KodBenämningReferensprisPris
831Justering av protes370 kr455 kr
832Lagning eller tillsättning av protestand1 240 kr1 540 kr
833Rebasering av protes2 520 kr2 720 kr
834Lagning av protes där avtryck krävs1 945 kr2 245 kr
835Rebasering och lagning av protes2 980 kr3 280 kr
KodBenämningReferensprisPris
845Ocklusionskorrigerande bettinslipning1 870 kr1 870 kr

Implantat ersättningar

KodBenämningReferensprisPris
850Implantatkrona, singel, metallkeramik7 780 kr10 880 kr
852Implantat krona/brostöd, metallkeramik6 000 kr9 290 kr
853Hängande broled vid implantat, metallkeramik2 190 kr2 790 kr
858Distans, skruvretinerad, separat1 155 kr1 500 kr
861Implantatbro i överkäken, fyra fixturer31 440 kr46 440 kr
862Implantatbro i överkäken, fem fixturer33 400 kr48 400 kr
863Implantatbro i överkäken, sex fixturer34 905 kr49 905 kr
KodBenämningReferensprisPris
865Implantatbro i underkäken, fyra fixturer30 435 kr42 435 kr
KodBenämningReferensprisPris
871Täckprotes förankrad på två fixturer17 180 kr22 180 kr
KodBenämningReferensprisPris
880Av- och påmontering av implantatförankrad konstrukion2 090 kr2 090 kr
881Reparation av implantatkonstruktion, mindre1 085 kr1 085 kr
882Av- och återmontring,större omfattning3 185 kr3 185 kr
883Reparation av implantatkonstruktion, tandtekniker5 575 kr5 575 kr

Övriga åtgärder

KodBenämningReferensprisPris
141Studiemodeller620 kr620 kr
161Salivsekretionsmätning570 kr570 kr
921Utbytesåtgärd – krona istället för fyllning på fram eller hörntand1 125 kr6 295 kr
922Utbytesåtgärd – krona istället för fyllning på kindtand1 490 kr6 295 kr
926Utbytesåtgärd – implantatkrona6 585 kr10 880 kr
KodBenämningReferensprisPris
 Tandblekning, en käke1 800 kr
 Tandblekning, en käke + moms2 250 kr
 Tandblekning, båda käkarna3 200 kr
 Tandblekning, båda käkarna + moms3 950 kr
 Estetisk tandvård, fasad i plastmaterial1 700 kr
 Estetisk tandvård, fasad i porslin6 200 kr
 Tandsmycke, fastsättning250 kr
 Recementering av retainer550 kr
 Benskörhetsmätning, Boneprox300 kr